ZAJĘCIA GRUPOWE

-

4 GODZINY W TYGODNIU

 

320,-
ZŁ/ MIESIĄC

 

ZAJĘCIA GRUPOWE

-

8 GODZIN W TYGODNIU

 

500,-
ZŁ/ MIESIĄC

 

 

ZAJĘCIA

INDYWIDUALNE

 

30,-
ZŁ/ GODZINA

WYKŁADY Z HIISTORII SZTUKI

150,-
ZŁ/ MIESIĄC 

120,-

ZŁ/ MIESIĄC (DLA OSÓB UCZĘSZCZAJĄCYCH NA RYSUNEK)