Zajęcia z historii sztuki to seria półtoragodzinnych wykładów od prehistorii do sztuki współczesnej. Głównym ich celem jest przygotowanie

do matury z historii sztuki, ale nie tylko. Dzięki rozbudowanemu programowi nauczania, nawiązującego do innych dyscyplin naukowych

oraz kultury  popularnej, zajęcia te kształtują świadomość widzenia, tak przydatną w przepełnionym obrazami współczesnym świecie.